• A Szex Itt Kezdődik
  • Call Us:123-456-78900

Felhasználási feltételek

I. Hatálya és módosítása

Jelen felhasználási feltétel (továbbiakban felhasználási feltételek) szerint:

Szolgáltató / Szex Index (továbbiakban Szolgáltató vagy Üzemeltető)

Honlap: szexindex.com

Felhasználó: aki a honlapot használja, illetőleg aki a honlapon keresztül veszi igénybe a Szolgáltatóhoz tartozó – felhasználási feltételekben részletezett – valamely szolgáltatását.

A felek – Szolgáltató és Felhasználó – részére egyaránt kötelező a felhasználási feltételek betartása.

Felhasználó a honlap meglátogatásával, vagy a honlap szolgáltatásainak igénybevételével elfogadja a jelen felhasználási feltételeket, valamint az itt megtalálható adatvédelmi szabályzatunkat.

Jelen szabályzat irányadó minden olyan jogviszonyra, mely a szabályzat kihirdetésének napján vagy azt követően – a szabályzat módosításáig vagy törléséig – jön létre.

Jelen szabályzat vonatkozik a szabályzat kihirdetésének napját megelőzően létrejött jogviszonyokra nézve oly módon, hogy (1) a Felhasználók a jelen szabályzat rendelkezéseit az egyes szolgáltatások igénybevételével, vagy meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják, vagy (2) a szabályzat módosításáról szóló felhasználói értesítést követő harminc nap után a korábbi szabályzatban kikötött egyoldalú módosítás szerint jelen szabályzat lép életbe.

A felhasználási feltételek változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja. Ha a felhasználási feltételek változtatásával a Felhasználó nem ért egyet, a szerződését felmondhatja.

II. Általános rendelkezés

1. A honlapot kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni a jogszabályok betartásával, így különösen, de nem kizárólagosan:

1.1. a honlap Üzemeltetőjének és/vagy mások szerzői jogait tiszteletben kell tartani (pl. az Üzemeltető vagy Hirdető-Felhasználó képeit ne használja fel saját üzleti célra);

1.2. a hirdetésekben szereplő elérhetőségi adatok (pl. telefonszámok) kizárólag a hirdető kapcsolati adatainak publikálási céljával összeegyeztethető kapcsolatfelvétel céljából jegyezhető-, vagy kereshető fel (pl. tilos telefonszámokat gyűjteni olyan üzleti megkeresés céljából, mely üzleti ajánlat kérése a hirdetésben nem szerepelt.)

2. A honlapon megtalálható szolgáltatásokat kizárólag az veheti igénybe aki (1) cselekvőképes, 18. életévét betöltött magánszemély, vagy (2) olyan 16. életévét betöltött de 18. életévét még be nem töltött magánszemély, aki rendelkezik törvényes képviselője hozzájárulásával, azzal, hogy törvényes képviselő hozzájárulásával sem használható olyan szolgáltatás, illetve tekinthető meg olyan tartalom mely 18. életév betöltéséhez kötött, korhatáros besorolású (3) jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő.

3. Szolgáltató a honlap tartalmát böngésző Felhasználó részére hirdetési adatbázisban való kereshetőséget és hirdetések megtekintését biztosítja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hirdetésekben szereplő ajánlatok, felhívások nem a Szolgáltató ajánlatai, felhívásai (harmadik személyek hirdetései). A hirdetéseket a Szolgáltató a kapott állapotban teszi közé, így a hirdetésekben szereplő ajánlatok vagy felhívások alapján létrejött vagy létre sem jött szerződések okozta károk és más jogcímek szerinti követelések tekintetében a Szolgáltató felelősséget nem vállal (lásd XVI. fejezet).

4. Felhasználónak minden esetben joga van – és kérjük is -, hogy a Szolgáltatónak jelezze a kapcsolati menüpont alatt, ha a honlapon olyan hirdetés (tartalom) található, mely jogszabálysértő, megtévesztő, más jogait sérti, vagy egyéb más okból a tartalom eltávolítása indokolt lehet. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Látogatói panasz kapcsán azokat a hirdetéseket törölje, melynek törlésére igazolt vagy valószínűsített indoka fennáll, míg a nem igazolt visszajelzéseket elutasítsa, vagy a Felhasználói panasz kapcsán bizonyítékot kérjen.

5. A hirdetésekben szereplő információk tájékoztató jellegűek, ajánlatnak nem minősülnek. A hirdetésekben szereplő külső linkek alatt elérhető tartalom vagy szolgáltatás nem a szolgáltatóhoz tartozik. Egyes webáruházas termékről szóló hirdetésekben szereplő árak, vagy más feltételek módosulhattak a hirdetés frissítése óta – az aktuális árak, információk tekintetében érdeklődjön a webáruház honlapján (tovább a boltba gomb alatt).

III. Regisztráció

1. Felhasználó a regisztrációkor – vagy a regisztrációs adatok módosításakor, aktualizálásakor – egyidejűleg elfogadja, hogy a felhasználási feltételek szerinti Felhasználónak minősül a regisztráció törléséig, továbbá a jelen felhasználási feltételeket és a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatóját.

2. Felhasználó a regisztrációkor – vagy a regisztrációs adatok módosításakor, aktualizálásakor – kijelenti és szavatolja, hogy „Én Felhasználó:

  • (1) cselekvőképes, 18. életévét betöltött magánszemély vagyok, vagy (2) olyan jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nevében eljáró képviselő vagyok, továbbá
  • a regisztrációkor megadott adatok a saját adataim vagy általam jogszerűen képviselt gazdálkodó szervezet adatai;
  • ha a regisztrációkor megadott adataimban változás történik (pl. telefonszám megváltozott) a regisztrált adatokat módosítom, illetőleg az elavult adatokat törlöm.”

2.1 Nem regisztrálhat, aki a személyes adatok megadására nem jogosult, illetve a 18. életévét még be nem töltött olyan magánszemély, aki nem rendelkezik törvényes képviselője hozzájárulásával, illetve aki 18. életévét betöltötte, de cselekvőképességében korlátozott vagy kizárt.

3. Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett weblapon történő regisztrációval az a célja, hogy „Én Felhasználó

  • a Szolgáltató szolgáltatásait – vagy azok egyikét – a regisztrációt követően a felhasználói fiókon belül igénybe tudjam venni, továbbá,
  • hogy – az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok szerint – Üzemeltetőnek megadjam a saját vagy az általam jogszerűen képviselt gazdálkodó szervezet kapcsolattartási és bejelentkezési adatait.”

4. Szolgáltató regisztrációhoz kötött szolgáltatásai: apróhirdetési szolgáltatás (hirdetés kezelés, áttöltés); felhasználók közti üzenetváltás; zártkörű hirdetés megtekintése.

5. A regisztrációval elérhető egyes szolgáltatások igénybevételének használatának további feltétele, hogy az egyes szolgáltatások szabályait is elfogadja a felhasználó.

6. A regisztrációhoz kötött szolgáltatás igénybe vehető / elérhető azon a honlapon, ahol a regisztráció történt.

6.1 Felhasználó kéri a Szolgáltatót, „ha a honlapnak, domainnak (ahol regisztráltam) a neve- vagy a regisztrált fiókomhoz vezető bejelentkezési url címe megváltozna, úgy ezen az alapon ne szüntesse meg a regisztrációmat (az adatkezelést), hanem tájékoztasson a Szolgáltató (e-mailben vagy átirányítással) az új domainnévről, url címről, ahol a regisztrációkor megadott adataimról rendelkezhetem (módosíthatom, törölhetem).”

6.2 Felhasználó kéri a Szolgáltatót, „ha a – 4. pontban felsorolt – szolgáltatások listájából valamely szolgáltatás már nem lenne elérhető, illetőleg összetétele változna, úgy ezen az alapon ne szüntesse meg automatikusan a regisztrációmat (az adatkezelést).

7. Felhasználó az adatkezelési tájékoztatóban részletezettek szerint bármikor kezdeményezheti a regisztrációkor megadott személyes adatainak módosítását, törlését. Adatainak módosítását, törlését (fiók törlését) felhasználói fiókján belül is kezdeményezheti („egy kattintással”), illetőleg az adatkezelési tájékoztatóban részletezettek szerint a módosítás, törlés céljából a Szolgáltató (adatkezelő) egyéb elérhetőségein keresztül is (e-mail, stb.) rendelkezésre áll.

8. Szolgáltató a regisztrációs fiókot az érintett további hozzájárulása nélkül törölheti, ha

  • ha a regisztrációs adatokban megadott e-mail címhez való jogosultságát 30 nap alatt sem igazolta (e-mailben küldött linkre nem kattintott);
  • a megadott adatok téves, vagy elavult jellege megállapítható (részleges adatok törlése – pl. tévesen megadott telefonszám esetében -, vagy teljes fiók törlése – pl. megszűnt e-mail cím esetében).

9.  Szolgáltató jogosult, de nem köteles törölni azon felhasználói fiókot, melyet a felhasználó több mint hat hónapja nem használt.

10. Regisztráció egyéb:

10.1 A regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges: Publikus név (pl cégnév); Teljes név; Telefonszám; E-mail cím; Jelszó. A regisztráció véglegesítéséhez a fiókot meg kell erősíteni a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintva – igazolva ezzel, hogy a regisztráló egyben a postafiók kezelője.

10.2 A regisztrációkor megadott e-mail címre – az adatkezelési tájékoztatóval összhangban – Üzemeltető a megrendelt szolgáltatással összefüggő leveleket küldhet, így különösen értesítéseket statisztikákról, szolgáltatás lejáratáról vagy meghosszabbításáról, más felhasználóktól érkező üzenetekről, esetleges díjváltozásokról, és a szolgáltatással összefüggő egyéb információkról.

10.3 Eltérő megállapodás hiányában egy Felhasználó csak egy fiókot regisztrálhat. Eltérő megállapodás: ha Üzemeltető előzetesen engedélyezi több fiók regisztrációját, (pl. egy gazdasági társaságnak azért, mert több webáruházat üzemeltet).

IV. Hirdetés feladás – kezelés

A hirdetési szolgáltatás keretein belül a Felhasználó által feladott hirdetéseket a Szolgáltató kereshető adatbázisában tárolja és a kereshető adatbázishoz hozzáférhetőséget biztosít mások számára (tartalom publikálás).

Felhasználó a hirdetés feladásával, módosításával kijelenti, hogy a hirdetés megfelel a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek egyben kéri a szolgáltatót, hogy a hirdetést adatbázisában tárolja és a jelen felhasználási feltétek szerint publikálja (V. fejezet).

1. Felhasználó csak olyan hirdetést adhat fel, mely

1.1  hirdetés a jogszabályoknak megfelel; és

1.2 a hirdetés a rovatnak megfelelő; és

1.3 a hirdetés tartalmában valós és elégséges információt tartalmaz; és

1.4 a hirdetéshez tartozóan megadott kapcsolati adatok a hirdető saját – vagy általa jogszerűen képviselt gazdasági társaság – valós adata, és

1.5 a hirdetés feladója a saját nevében jár el, vagy arra meghatalmazott és

1.6 a 2. pont szerint sem tiltott.

 

2. Tilos – az alábbi alpontok bármelyikének megfelelő – olyan hirdetés feladása, mely hirdetés:

2.1  jogszabálysértő vagy

2.2 mások jogait sérti vagy

2.3 nem a rovathoz tartozik vagy

2.4 spam illetve duplikált (többször feladott) hirdetésnek minősül vagy

2.5 nem magyar nyelvű illetve gépi fordítással készült – ideértve a nagymértékben nyelvtani helyesírásokat tartalmazó szöveget is -, vagy

2.6  melynek szövege másokat megbotránkoztat vagy

2.7  megtévesztő, vagy

2.8 hiányos tartalmú vagy

2.9 a szexuális tevékenység törvényi tiltás alá esik –, vagy

2.10  az Üzemeltető érdekeivel nem összeegyeztethető (pl. más hirdetési oldal reklámozása), illetőleg az Üzemeletető (Szolgáltató) vagy üzleti partnerinek vagy a honlap látogatóinak jogos érdekeit sérti (lásd gyakorlatunk, értelmezés) vagy

2.11 hirdetéshez mellékelt kép(ek) vonatkozásában az alábbiak legalább egyike fennáll:

2.11.1 jogszabálysértő (ide értve a szerzői jogok megsértését is) vagy

2.11.2 bármilyen vízjelet vagy logót tartalmaz, kivéve ha az a hirdetéshez kapcsolódó, vagy

2.11.3 megtévesztő vagy

2.11.4 megbotránkoztató vagy

2.11.5 kiemelt hatást keltő vagy

2.11.6 nem a rovatnak megfelelő vagy

3. Felhasználó köteles a feladott hirdetések tartalmát aktualizálni, így ha a hirdetés lejárata előtt a hirdetés aktualitását vesztette úgy a hirdetést feladó Felhasználónak a hirdetését törölnie kell, ha pedig a hirdetés feladásakor megadott árban vagy más lényeges információban változás történt, úgy a változásnak megfelelően a hirdetést módosítania kell. A hirdetés törlése, módosítása funkció biztosított a felhasználói fiókon belül.

4. Felhasználó a hirdetés feladásával elfogadja, hogy az általa feltöltött kép átdolgozásra kerül így különösen a honlap url címe és vagy logója a feltöltött képre kerül, továbbá a feltöltött hirdetés (tartalom) és kép a biztonságos üzemeltetés érdekében sokszorosítható (biztonsági mentések készítése), továbbá a tartalom és kép vagy átdolgozott kép a hirdetés népszerűsítése céljából más helyeken megjelenhet – pl. közösségi oldalakon, keresőoldalakon, gyűjtőoldalakon, stb..

5. A hirdetéshez tartozóan megadott kapcsolati adatokat (telefonszám, e-mail cím) a kapcsolat megadására rendszeresített mezőben lehet megadni. Szolgáltató fenntartja  a jogot, hogy az egyéb helyen (pl. hirdetés szövegében, címében) elhelyezett kapcsolati adatokat az észlelés törlés elve alapján moderálja, törölje, különösképpen ha a személyes adatok publikálása nem szükséges / érintett jogait sértheti.

V. Hirdetés megjelenése, kizárása

1. A feladott (vagy módosítással rögzített) hirdetés megjelenik a honlapon az alábbiak szerint:

1,1.  a feladott hirdetések honlapon történő megjelenésének helyét és azok sorrendjét befolyásolja, hogy a hirdetés milyen formában került feladásra (normál vagy kiemelt hirdetés), továbbá a hirdetés feladás napja és a hirdetés megjelenítésének napja között eltelt idő (dátum szerinti rendezés) továbbá a kiválasztott rovat és vagy a tartalom relevanciája (ajánlásunk szerinti rendezés algoritmus szerint).

1.2. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a látogatók visszajelzése alapján – ideértve például a hirdetés megjelenésének és kattintásának arányából algoritmus szerint következtetett hirdetési relevanciát is – vagy más okok – a hirdetés tartalma, ideje stb. – miatt a hirdetést hátrébb sorolja, vagy egyes keresési eredményekből kizárja.

1.3. A felhasználási szabályok megszegése esetén Üzemeltető jogosult a hirdetést (tartalmat) elérhetetlenné tenni a hirdetés inaktiválással vagy törléssel, továbbá a Hirdető-Felhasználót a szolgáltatásból kizárni.

V/B. Zártkörű hirdetések szabályai

1. Zártkörű hirdetés: olyan hirdetés, mely az egyes találati listában csak a bejelentkezett felhasználónak jelenik meg. A zártkörű hirdetés url címe és az url cím alatt elérhető hirdetési tartalom bárki számára elérhető, de a zártkörű hirdetés az egyes találati listában nem jelenik meg a nem bejelentkezett felhasználóknak.

2. A teljes hirdetési adatbázisban – azaz a nyílvánosan elérhető hirdetések és a zártkörű hirdetések együttes adatbázisában – minden bejelentkezett felhasználó kereshet és azokat megtekintheti – külön díjazás nélkül.

3. Zártkörű hirdetés feladható az erre rendszeresített oldalon.

4. Jelen szabályzat IX. fejezete szerinti adatbázis kommunikációval feladott hirdetések közül a díjtáblában meghatározott feltételekért vehető igénybe a zártkörű megjelenés.

5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a zártkörűen feladott hirdetéseket átsorolja normál hirdetésként.

V/C. Hirdetések megjelenése haramadik webhelyeken

1. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy az interneten nyilvánosan elérhető (publikus) tartalmat mások is tárolhatják adatbázisukban (pl keresőoldalak, gyűjtőoldalak, stb.). Ha a hirdetést a felhasználó törli, úgy Szolgáltató kizárólag a honlapon belüli hirdetési url cím törlésével, vagy az url cím alatti tartalom megváltoztatásával tudja jelezni mások felé, hogy a hirdetés aktualitását vesztette.  A honlapon belüli hirdetési url cím törlésének-, vagy az url cím alatti tartalom megváltoztatásának tényéről mások úgy értesülhetnek, ahogy a tartalom közzétételéről is értesültek (webhely feltérképezésével, oldaltérkép beolvasással, stb.).

2. Szolgáltatóhoz tartozó harmadik webhelyeken is megjelenhet a közzétett hirdetés, mely szolgáltatást Szolgáltató az egyes kiemelések (VII. 1.2)-  és automatikus áttöltés megrendelése (XIII.) esetén tud garantáltan biztosítani.

VI. Árak

1. A honlapon normál (azaz nem kiemelt) hirdetés ingyenesen adható fel – korlátlan számban.

2. A díjköteles szolgáltatások árát (mint pl. hirdetés kiemelés ára.) jelen felhasználási feltételek mellékletét képező díjtáblázat tartalmazza.

3. Szolgáltató elkötelezi magát, hogy az ingyenes szolgáltatásokból senki nem kerülhet át automatikusan fizetős szolgáltatásba, ideértve ez alatt azt, hogy az ingyenes szolgáltatás nem sorolható fizetős szolgáltatásba idő eltelte miatt, illetőleg nem kényszeríthető a Felhasználó díjfizetésre az ingyenes hirdetés tartalmának módosítása, törlése esetén.

4. Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árváltoztatás nem érinti a már megrendelt és kifizetett szolgáltatásokat. Eltérő megállapodás esetén az eltérő megállapodásban foglaltak az irányadók – pl. határozatlan időre szóló és írásban leadott xml szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződések esete.

5. Ha kereskedések (ideértve szolgáltatók, webáruházak, és valamennyi üzletszerű hirdetőt) a magánszemélyektől eltérő díjszabással vehetik csak igénybe a szolgáltatást, úgy annak világosan ki kell tűnjön a díjtáblázatból és a szolgáltatás megrendelésére kialakított felületen is fel kell tüntetni. Ha ilyen kitételt a díjtáblázat nem tartalmaz, úgy a díjak egységesek.

VII. Kiemelt hirdetések szabályai

1. Kiemelési formák és jellemzői:

1.1 I. Kategória:  hirdetés lista módban 2 hétig (14 napig) kiemelt megjelöléssel lesz látható, a normál hirdetéseket megelőzve. Dátum szerinti rendezés esetén két azonos kategóriájú kiemelt hirdetés közül az kerül előrébb amelyiket később adták fel.

1.2 II. Kategória:  a hirdetés lista módban 2 hétig (14 napig) kerettel és háttérrel lesz látható, a normál hirdetéseket és az I. kategóriájú kiemelt hirdetéseket megelőzve. Dátum szerinti találati lista rendezése esetén két azonos kategóriájú kiemelt hirdetés közül az kerül előrébb amelyiket később adták fel. Ehhez a kiemeléshez grátisz automatikus áttöltés biztosított további 4 hirdetési oldalra. Automatikus áttöltés: A II. kategóriába tartozó kiemelt hirdetés megrendelése esetén, a kiemelés díján felüli díj nélkül „grátisz” további 4 hirdetési oldalon megjelenik a Felhasználó által kiemelt hirdetés, a kiemeléstől számított 24 órán belül. Kizárólag a honlapon lesz kiemelten látható a hirdetés, a 4 másik hirdetési oldalon normál hirdetésként fog megjelenni a hirdetés 15 napig. A hirdetővel a kapcsolatot ezen a honalapon tudja felvenni az érdeklődő. A hirdetések az alábbi hirdetési oldalakon lesz elérhető: szexindex.com

2. A feladott hirdetések kiemelten történő megjelenítése a honlapon rendelhető meg az erre kialakított helyen (saját hirdetés kezelésén belül a kiemelésre kattintva, vagy hirdetés feladás 3. lépésekor).

3. A szolgáltatás megrendelésének feltétele:

3.1 kidolgozás alatt áll!

5. A hirdetések kiemelése esetén is meg kell felelnie a hirdetőnek és a hirdetésnek a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek, így különösen a IV. fejezetben foglalt szabályoknak.

6. A kiemeléssel összefüggő reklamációk, vélt vagy valós technikai hibák orvoslásának céljából a Felhasználó a Szolgáltatóhoz fordulhat. Ha nem várt hiba a honlappal összefüggésben merült fel, úgy a Szolgáltató a hibát javítva a szabályosan megrendelt szolgáltatás teljesítését biztosítja, ha a hiba az emeltdíjas sms szolgáltatással összefüggésbe merül fel, úgy Szolgáltató az emeltdíjas sms szolgáltatást biztosító InFo-Tech 2006 Bt (www.info-tech.hu info(kukac)info-tech.hu) megkeresésével tisztázza és orvosolja az esetleges hibát.

XI. Üzenet más Felhasználóknak

A regisztrált szolgáltatások körébe tartozóan a honlapon belül a Felhasználók egymással üzenetet válthatnak az I. pont betartásával, külön is kiemelve, hogy az üzenetküldő csak – az 1.2 ponttal összhangban –  kéretlen reklámtól-, zaklatás célzattól- és egyéb nem kívánatos szövegtől mentes szöveges üzenetet küldhet.

A Felhasználóknak meg kell győződniük arról, hogy a küldött vagy kapott fájl kártékony elemektől mentes (pl. víruskereső használatával).

Az üzeneteket a Felhasználó a fiókon belül törölheti. A hat hónapnál régebbi üzeneteket a Szolgáltató is törölheti.

XV. Moderáláshoz fűződő jogok

1. Ha Szolgáltató  tudomására jut, hogy a Felhasználó által közzétett hirdetés, tartalom jogellenes, vagy a felhasználási feltételeket sérti, úgy Üzemeltető a tartalom törléséről gondoskodik. Szolgáltatót, ezen jogainak gyakorlásában semmilyen előfizetés vagy igénybe vett szolgáltatás nem korlátozhatja.

2. Szolgáltató a Felhasználók által feladott hirdetéseket, – a honlapon közölt tartalmakat. – üzenetváltásokat jogosult, de nem köteles ellenőrizni.

3. Szolgáltató fenntartja a mérlegelési jogot, hogy a hirdetés megfelelőségét megítélje, a nem megfelelő hirdetéseket törölje.

4. Szolgáltató jogosult azon Felhasználókat a szolgáltatásból részben, vagy teljesen kizárni, akik a felhasználási feltételeket megsértették.

XVI. Felelősség

1. A honlapot mindenki saját felelősségére használja, különösképpen, de nem kizárólagosan:

1.1 A honlapon belül biztosított üzenetküldéskor a Felhasználó köteles azok vírus ellenőrzéséről gondoskodni, az ezzel összefüggésbe keletkezett esetleges károk és egyéb követelések megtérítésére az Üzemeltető nem köteles.

2. A Felhasználó által közölt információk valódiságáért a Felhasználó tartozik felelősséggel.

3. A 2. pontban foglaltakkal összhangban: a honlapon megtalálható hirdetések tartalma a hirdetés feladója által meghatározott adott állapotban kerül közzétételre („AS IS”), így a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a közzétett hirdetésekre vonatkozóan. Ennek következtében különösen, de nem kizárólagosan: a hirdetés pontossága, valódisága, és vagy a hirdetésben tett felhívásból, ajánlatból eredően létrejött vagy éppen létre nem jött szerződések okozta károkra, elmaradt hasznokra, vagy bármilyen más jogcímen fennálló követelések megtérítésére Üzemeltető nem kötelezhető.

4. A 2. pontban foglaltakkal összhangban: ha a Felhasználó által a honlapra feltöltött tartalom (képek, szövegek) mások szerzői jogait sértené, úgy azért egyedül Felhasználó köteles felelni.  Felhasználó egyedüli felelőssége kiterjed arra az esetre is, ha Szolgáltató felhívására vagy felhívása ellenére a IV. fejezet 4. pontjában részletezettek szerint más oldalra (Pl. Google, Facebook, RSS hírolvasó oldal, stb.) kikerült tartalom vonatkozásában merül fel a jogvita. Jelen szabályozásból értelemszerűen következik, hogy Szolgáltatóval szemben a Felhasználó saját szerzői jogainak megsértésére nem hivatkozhat, illetőleg szerzői jogdíjat nem követelhet azon az alapon, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben a IV. fejezet 4. pontjában részletezettek szerint a tartalmat felhasználta.

5. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a folyamatos rendelkezésre állás érdekében, azzal, ha a rendszer meghibásodása, fejlesztése vagy egyéb más nem vis-maior ok miatt ha a szolgáltatást huzamosabb ideig nem lehet elérni, úgy a Felhasználó kérheti a befizetett hirdetési díj (ideértve a kiemelés, üzleti előfizetés esetén hirdetési díj) időarányos megtérítését (díjvisszafizetés), de egyéb – elmaradt haszon stb. – jogcímen fennálló követelés teljesítésére az Szolgáltató  nem kötelezhető. Ha a szolgáltatás kimaradása miatti díjvisszafizetés összege az egyezer forintot nem éri el, úgy a szolgáltatás időarányos meghosszabbítására tarthat igényt a Felhasználó.

6. A honalapon ingyenesen nyújtott szolgáltatások esetleges elmaradása, részleges teljesítése miatt az Üzemeltető semmilyen jogcímen (elmaradt haszon, stb.) fennálló követelés megtérítésére nem kötelezhető.

7. Felhasználó elfogadja, hogy kártérítési – vagy egyéb jogcímen – igényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, ha a Szolgáltató biztonsági intézkedései ellenére előre nem látható okok, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa, terrorcselekmény, stb. következtében a felhasználót érintő adatvesztés vagy más károkozás történne. Egy esetleges adatvédelmmel kapcsolatos incidensről szóló, a felhasználót megillető tájékoztatáshoz való jogot a jelen szabály nem korlátozza.

8. Ha Szolgáltató a moderáláshoz fűződő jogainak gyakorlása során hirdetést töröl, a hirdető Felhasználó a befizetett hirdetési díjakon felül más egyéb jogcímen (elmaradt haszon, stb.) fennálló követelésének megtérítésére az Szolgáltatót nem kötelezheti.

XVII. Elállási felmondási jog

1. Felhasználó bármikor kérheti fiókjának megszüntetését, továbbá a felhasználói fiókon belül az egyes szolgáltatások megszüntethetőek – ideértve különösen a hirdetés(ek), vagy a hirdetés kiemelés szolgáltatás törlését.

Szerződés megszüntetése, felmondása, az egyes szolgáltatások törlése esetén, Szolgáltató nem köteles azon szolgáltatások ellenértékének visszatérítésére, mely szolgáltatások teljesítését már megkezdte.

2. Hirdetés kiemelés, vagy automatikus frissítés szolgáltatások megrendelése esetén a Felhasználó (Fogyasztó) azt állítja be (arra tesz nyilatkozatot), hogy a szolgáltatás azonnal legyen aktív, így ezen szolgáltatások tekintetében a Fogyasztót elállási jog nem illeti meg, de felmondási jog megilleti. [45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 20. § továbbá 13. § vagy a 19. §]

4. Egyéb esetben a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet értelmében üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések szabályai szerint a fogyasztót 14 napos elállási vagy felmondási jog illeti meg a 20. § (2) bekezdése szerint. Elállási jog nem, de felmondás jog megilleti a fogyasztót, ha a fogyasztó arra vonatkozó kérést tett, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg.

XVIII. Személyes adatok védelme

Szolgáltató elkötelezi magát a Felhasználók személyes adatinak védelme iránt, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

A felhasználási feltétel általános rendelkezéseivel összhangban: Felhasználó által megadott személyes adatokat Szolgáltató az adatkezelési tájékoztató szerint kezeli, a személyes adatok módosítását törölését a felhasználó bármikor kezdeményezheti.

Jelen felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó elfogadja az adatkezelési tájékoztatót.

XIX. Szerzői jogok

1. A honlap a Szolgáltató szellemi terméke. Szolgáltató a honlaphoz fűződő valamennyi szerzői jogát fenntartja – mint a képek, funkciók, adatbázis vonatkoztatásában.

2. A weboldalon szereplő tartalomból – ide nem értve a hirdetők kapcsolati és személyes adatait – idézni, szövegesen hivatkozni, a másolás (duplikáció) szándéka nélkül, a forrás (link) megjelölésével és a Szolgáltató előzetes engedélyével lehet, figyelemmel az adatvédelmi szabályzatra, a jogszabályokra és jelen felhasználási feltételek rendelkezéseire.

XX.  Panasz

Fogyasztói, Felhasználói panasz kapcsán az ügyintézés elsődlegesen elektronikusan történik. A panasz bejelenthető a kapcsolati menüpont alatt, vagy az ino(kukac)globaling.hu e-mail címen. A panasz írásban is megtehető a Szolgáltató levelezési címére küldve Bp., 1214 Erdősor u. 113. II/6. (nem ügyfélszolgálati iroda). Fogyasztói panasszal kapcsolatos hatóságok lásd lábjegyzet.

XXI. Egyéb

1. Szolgáltató a Felhasználóknak biztosít felületet hirdetés feladására és megjelenítésére, így – a szolgáltatás jellegéből adódóan – a szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

2. A regisztráció aktiválásával, a szolgáltatás használatával létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Szolgáltató nem iktatja.

3. A felhasználási feltételekben, vagy a honlapon történő felhívásokban esetlegesen előforduló olyan hibák, melyek nyilvánvaló elírásból származnak, nem keletkeztetnek vagy szüntetnek meg jogokat, az esetlegesen előforduló ilyen hibás szöveget az eredetileg szánt nyilatkozat szerint kell érteni.

4. Eltérő megállapodás vagy szabály hiányában Szolgáltató általános ügyintézési határideje 30 naptári nap, azzal, hogy Szolgáltató törekszik az ügyintézést a lehető legrövidebb időn belül megtenni (gyakorlatban 1-2 munkanapon belül).

5. Jelen felhasználási feltétel kelte egyben a kihirdetés (honlapon történő közzététel) napja.

Kelt: 2020-06-14.

Fogyasztói panasszal kapcsolatos hatóságok

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság http://panaszstat.nfh.hu/
Békéltető testület http://bekeltet.hu/
Fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalok http://jarasinfo.gov.hu/
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatal http://nmhh.hu/

Szex
Szex
Top